Zoeken
openingsuren jeugddienst
ma 9u-12u Gesloten
di 9u-12u 15u-18u
wo 9u-12u 13u-17u
do 9u-12u Gesloten
vr 9u-12u Gesloten
za Gesloten
zo Gesloten

Uitgezonderd schoolvakanties!

Zomervakantie: week 33

ma 9u-12u Gesloten
di Gesloten Gesloten
wo Gesloten Gesloten
do 9u-12u Gesloten
vr 9u-12u Gesloten
za Gesloten
zo Gesloten
   

Zomervakantie: week 34

ma 9u-12u Gesloten
di 9u-12u Gesloten
wo 9u-12u 13u-17u
do 9u-12u Gesloten
vr 9u-12u Gesloten
za Gesloten
zo Gesloten

Zomervakantie: week 35

ma 9u-12u Gesloten
di 9u-12u Gesloten
wo 9u-12u 13u-17u
do 9u-12u Gesloten
vr 9u-12u Gesloten
za Gesloten
zo Gesloten
Contact Info

Stedelijke Jeugddienst
Markt z/n
3960 Bree
Tel. 089 84 85 67

Mail ons ...

Ontwikkelingssamenwerking

Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS)

Stelt zich voor...
GRIS staat voor Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit. Ze heeft een adviserende, sensibiliserende en coördinerende taak en zal ook acties ondernemen omtrent de brede Noord-Zuid problematiek.

Deze adviesraad kan op vraag van de stad of op eigen initiatief voorstellen formuleren en adviezen verstrekken inzake ontwikkelingssamenwerking.

Doelstellingen

  • Samen met het stadsbestuur een beleidsvisie ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking;
  • Het stadsbestuur adviseren en ondersteunen in haar ontwikkelingsbeleid;
  • De coördinatie en het bevorderen van de samenwerking tussen plaatselijke verenigingen en individuen die werken rond de Noord-Zuid problematiek.
  • Sensibilisering en bewustmaking van de bevolking omtrent Noord-Zuidthema's door middel van acties, persartikelen en eigen publicaties.

Acties

  • Tijdens de campagneweek van 11.11.11 organiseert deze raad hun jaarlijkse marktactie;
  • Ondersteunen van de plaatselijke wereldwinkel;
  • Deze raad adviseert het beleid ook inzake betoelaging van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Hier vindt u de reglementen voor het aanvragen van projectsubsidies of inleefreizen/stages samen met de verschillende aanvraagformulieren (projectsubsidies en infleefreizen/stages);
  • Op dit moment doet de GRIS een aanzet om uit te groeien tot fairtrade-gemeente.
     

Adviezen
Tijdens de gemeenteraad van juni 2013 heeft de Stad Bree zich opnieuw geëngageerd om in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak), bij de aankoop van producten aandacht te besteden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden.
 

Samenstelling en secretariaat

Leden
Bernard Schuermans
Marjet Haels
Pol Brebels
E
lly Langens
Luc Knippenberg

Bevoegde Schepen
Mario Knippenberg

Secretariaat
Jeugddienst Bree, Markt z/n, tel. 089 84 85 67

Personen die zich willen engageren voor deze raad of zij die deze raad willen bijwonen, mogen contact opnemen met de jeugddienst van Bree.

Jeugd > Ontwikkelingssamenwerking